Boaorm – Skötselråd

Skötselråd

Boaorm – Skötselråd

Art: Boaorm (Boa constrictor)
Ursprung: Sydamerika.
Längd: Upp till 3,5 m.
Kön: Honan oftast större.
Ålder: 20 år
Utrymme: Se utrymmestabeller
Temperatur: 27-32°C.
Inredning: Till bottenmaterial används Repti Bark eller Forest Floor. Trädgrenar som Boaormarna kan klättra och ligga på är ett måste. Täta alla hål, även små, för att förhindra rymning. En vattenskål som är så stor att samtliga ormar i terrariet kommer ner i den ska alltid finnas till hands.
Teknik: Till små exemplar kan värmematta eller värmekabel användas som uppvärmning.
Till större exemplar är vanligen stora värmelampor att rekommendera. Lysrörsramp med UV-rör (Repti Glo UVB eller Black Light) och en spotlight (Repti Spotlight) för att ge Boaormen nödvändigt UV-ljus och värme.
Foder: Boaormar äter främst möss och råttor. Stora exemplar äter även kycklingar. Vid utfodring ska ormarna alltid vara ensamma. De flesta ormar lär sig snabbt att ta döda foderdjur som kan köpas frysta.
Beteende: Det går att hålla flera Boaormar i ett stort terrarium, men de trivs i regel bättre när de hålls ensamma.
Hantering: Tänk på att ormar alltid ska hållas med båda händerna. Till större exemplar kan det vara lämpligt att använd ormkrok. Riktigt stora exemplar kan kräva att flera personer hjälper till.
Hälsa: Rikligt med vitaminer och mineraler (Nekton, Bio-Vite Spray eller T-Rex) är viktigt för att skelettet ska utvecklas normalt. Vitamin C är viktigt för att skinömsningen ska fungera normalt.
Böcker: ”Red-Tailed Boas” (AVS), ”Red-Tailed Boas” (THF), ”Red-Tailed Boas” (T-Rex) och ”A complete Introduction to Snakes” (THF).
Belysning: Belysningen är något som ofta glöms bort när man sätter upp ett terrarium. Man tänker sällan på att ljuset har en stor betydelse för både djurs och växters välbefinnande. För reptiler är ljuset lika viktigt som maten. Ljusspektrat kan delas upp i tre olika kategorier. Det synliga ljuset, lila till rött, som vi människor kan se. Dessutom finns det infrarött ljus, sk IR-strålning, och ultraviolett ljus, sk UV-strålning. Det synliga ljuset och UV-strålningen är de delar av spektrat som är mest intressanta vad det gäller belysningen i terrarium. IR-strålning används framförallt som värmekälla i terrarium.
Det är viktigt att tänka på hur man placerar elektrisk utrustning i ett terrarium. För att förhindra att djuren gör sig illa eller bränner sig på lampor är det säkrast att placera lysrörsramper, spotlights och värmelampor utanför terrariet. Det är också viktigt att det finns några platser i terrariet som är skuggiga.
UV-strålning: UV-strålning delas upp i tre olika typer. UVA-strålning är det som gör oss människor solbrända. För reptiler har det framförallt en stimulerade effekt på aptiten. För reptilernas välbefinnande är det därför viktigt med UVA. UVB-strålning behövs för att både människor och reptiler ska kunna bilda det livsviktiga vitaminet D3 i huden. Vitamin D3 behövs för att reptilerna ska kunna tillgodogöra sig kalcium, som i sin tur behövs för att skelettet ska byggas upp normalt. Kalcium tillförs fodret i form av kalk. UVC-strålning är varken nyttig för människor eller reptiler. Merparten av UVC hindras från att nå marken av ozonlagret.
För att reptiler ska må bra och trivas i ett terrarium är det därför viktigt att man ser till att de förutom vanligt dagsljus också får tillgång till UVA- och UVB-strålning. Enklaste sättet att uppnå detta är att förse terrariet med en UV-ljus ramp som man har lysrör i eller långenergi lampor med UV-ljus i.

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar