Kejsarskorpion – Skötselråd

Skötselråd

Kejsarskorpion – Skötselråd

Art: Kejsarskorpion (Pandinus imperator)
Ursprung: Västafrika.
Längd: 20 cm.
Kön: Hanen mindre och smalare.
Ålder: 8-12 år.
Utrymme: Till en ensam Kejsarskorpion passar ett terrarium med måtten 303030 cm utmärkt. När man håller fler exemplar i samma terrarium bör bottenytan vara så stor att inga stridigheter mellan de olika exemplaren förekommer. Terrariets höjd bör dock inte vara större än 30 cm.
Temperatur: 25-29°C.
Inredning: Många Kejsarskorpioner tycker om att gräva så bottenmatterialet bör vara lättgrävt. Sand, Repti Bark eller Forest Floor passar utmärkt som bottenmatterial. En grotta där Kejarskorpionen kan söka skydd bör också finnas. För att bevara fuktigheten kan man använda växter, levande eller i plast, som inredningsmaterial.
Teknik: Oftast behövs ingen mer uppvärmning än en spotlight (Repti Spotlight) i terrariet. Flera små terrarier kan värmas upp med en gemensam värmematta eller värmekabel.
Foder: Kejsarskorpioner äter levande insekter som är mindre än de själva tex syrsor, mjölmaskar och flugor. Ibland kan det dröja veckor eller månader mellan måltiderna. Vatten ges genom i en vattenskål med en blöt svamp i.
Beteende: Kejsarskorpionen är en av de större, men också en av de mest lättskötta skorpionarterna. I stora terrarier går det att hålla flera exemplar tillsammans. Honor vårdar sina ungar under en period efter födseln.
Hantering: Även om kejsarskorpionens gift betraktas som harmlöst bör man handskas försiktigt med dem. Undvik i det längsta att ta upp kejsarskorpioner ur terrarier. Det är mycket viktigt att terrariet är helt rymningssäkert. Använd gärna ett terrarielås.
Hälsa: Kejsarskorpionen är regnskogslevande och måste därför ha ganska hör luftfuktighet. Speciellt små exemplar är känsliga för uttorkning.
Böcker: “Tarantulas and Scorpions” (TFH).
Belysning: Belysningen är något som ofta glöms bort när man sätter upp ett terrarium. Man tänker sällan på att ljuset har en stor betydelse för både djurs och växters välbefinnande. För reptiler är ljuset lika viktigt som maten. Ljusspektrat kan delas upp i tre olika kategorier. Det synliga ljuset, lila till rött, som vi människor kan se. Dessutom finns det infrarött ljus, sk IR-strålning, och ultraviolett ljus, sk UV-strålning. Det synliga ljuset och UV-strålningen är de delar av spektrat som är mest intressanta vad det gäller belysningen i terrarium. IR-strålning används framförallt som värmekälla i terrarium.
Det är viktigt att tänka på hur man placerar elektrisk utrustning i ett terrarium. För att förhindra att djuren gör sig illa eller bränner sig på lampor är det säkrast att placera lysrörsramper, spotlights och värmelampor utanför terrariet. Det är också viktigt att det finns några platser i terrariet som är skuggiga.

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar