Stäppvaran – Skötselråd

Skötselråd

Stäppvaran – Skötselråd

Art: Stäppvaran (Varanus exanthematicus)
Ursprung: Afrika.
Längd: Runt 1 m.
Kön: Svårt att bestämma.
Ålder: 10-15 år.
Utrymme: Se utrymmestabeller
Temperatur: Mellan 29 och 32°C.
Inredning: Som bottenmaterial är Repti Bark eller Forest Floor utmärkt. Det är viktig att det finns ett gömställe där Varanen kan vila. Korkbitar passar bra till mindre Varaner, medan papplådor är bäst för vuxna exemplar. En stor vattenbalja med friskt vatten ska alltid finnas i terrariet, då många Varaner tycker om att bada.
Teknik: Värmematta eller värmekabel placeras under bottenmaterialet. Till riktigt stora varaner kan man också använda värmelampor. Lysrörsramp med UV-rör (Repti Glo UVB eller Black Light) och en spotlight (Repti Spotlight) för att ge Varanen nödvändigt UV-ljus och värme.
Foder: Små Varaner äter mjölmask, syrsor och musungar. Stora exemplar äter framför allt fullvuxna möss och råttor. Många Varaner lär sig att äta döda foderdjur och speciellt frysfoder för Varaner. De flesta Varaner äter dessutom kattmat på burk.
Beteende: Varaner bör hållas ensamma i terrariet. Många varaner är specialister på att ta sig ut ur terrariet varför ett terrarielås rekommenderas.
Hantering: För att undvika skador bör Varaner inte vistas lösa utanför terrariet. Varaner kan med tiden och mycket handskande bli mycket tama.
Hälsa: Varaner växer mycket fort. Rikligt med vitaminer och mineraler (Nekton, Bio-Vite Spray eller T-Rex) är viktigt för att skelettet ska utvecklas normalt. C-vitamin är speciellt viktigt.
Böcker: ”Savannah Monitors” (AVS), ”Lizards in Captivity” (TFH) och ”The Lizard Keepers Hand Book” (AVS).
Belysning: Belysningen är något som ofta glöms bort när man sätter upp ett terrarium. Man tänker sällan på att ljuset har en stor betydelse för både djurs och växters välbefinnande. För reptiler är ljuset lika viktigt som maten. Ljusspektrat kan delas upp i tre olika kategorier. Det synliga ljuset, lila till rött, som vi människor kan se. Dessutom finns det infrarött ljus, sk IR-strålning, och ultraviolett ljus, sk UV-strålning. Det synliga ljuset och UV-strålningen är de delar av spektrat som är mest intressanta vad det gäller belysningen i terrarium. IR-strålning används framförallt som värmekälla i terrarium.
Det är viktigt att tänka på hur man placerar elektrisk utrustning i ett terrarium. För att förhindra att djuren gör sig illa eller bränner sig på lampor är det säkrast att placera lysrörsramper, spotlights och värmelampor utanför terrariet. Det är också viktigt att det finns några platser i terrariet som är skuggiga.
UV-strålning: UV-strålning delas upp i tre olika typer. UVA-strålning är det som gör oss människor solbrända. För reptiler har det framförallt en stimulerade effekt på aptiten. För reptilernas välbefinnande är det därför viktigt med UVA. UVB-strålning behövs för att både människor och reptiler ska kunna bilda det livsviktiga vitaminet D3 i huden. Vitamin D3 behövs för att reptilerna ska kunna tillgodogöra sig kalcium, som i sin tur behövs för att skelettet ska byggas upp normalt. Kalcium tillförs fodret i form av kalk. UVC-strålning är varken nyttig för människor eller reptiler. Merparten av UVC hindras från att nå marken av ozonlagret.
För att reptiler ska må bra och trivas i ett terrarium är det därför viktigt att man ser till att de förutom vanligt dagsljus också får tillgång till UVA- och UVB-strålning. Enklaste sättet att uppnå detta är att förse terrariet med en dubbelramp. Ett lysrör bör vara ett dagsljusrör (Lumilux 11 eller Universalvit 25) och det andra lysröret kan då vara ett UV-rör (Repti Glo UVB ellerBlack Light).

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar