Tjocksvansgecko – Skötselråd

Skötselråd

Tjocksvansgecko – Skötselråd

Art: Tjocksvansgecko (Hemitheconyx caudicinctus)
Ursprung: Västra Afrika.
Längd: Upp till 25cm.
Kön: Hanarna är större.
Ålder: Runt 10 år.
Utrymme: Se utrymmestabeller
Temperatur: 35 och 40°C.
Inredning: Som bottenmatterial är Repti Bark eller Forest Floor utmärkt. Tjocksvansleguaner tycker om att kunna gömma sig i grottor. Dessa kan byggas upp med hjälp av stenar, rötter eller korkstycken.
Teknik: Värmematta eller värmekabel placeras under bottenmaterialet. Lysrörsramp med UV-rör (Repti Glo UVB eller Black Light) och en spotlight (Repti Spotlight) för att ge Tjocksvansgeckon nödvändigt UV-ljus och värme.
Foder: Tjocksvansgeckon är huvudsakligen insektsätande. Huvudfödan är syrsor och mjölmask.
Beteende: Hanar kan vara aggressiva sinsemellan och bör hållas ensamma eller tillsammans med en grupp honor.
Hantering: Viktigt att man undviker att fånga djuren i svansen då denna lätt kan gå av.
Hälsa: Rikligt med vitaminer och mineraler (Nekton, Bio-Vite Spray eller T-Rex) är viktigt för att skelettet ska utvecklas normalt.
Böcker: ”Leopard Geckos” (AVS), ”Ödlor i terrarium”, ”Lizards in Captivity” (TFH) och ”The Lizard Keepers Hand Book” (AVS).
Belysning: Belysningen är något som ofta glöms bort när man sätter upp ett terrarium. Man tänker sällan på att ljuset har en stor betydelse för både djurs och växters välbefinnande. För reptiler är ljuset lika viktigt som maten. Ljusspektrat kan delas upp i tre olika kategorier. Det synliga ljuset, lila till rött, som vi människor kan se. Dessutom finns det infrarött ljus, sk IR-strålning, och ultraviolett ljus, sk UV-strålning. Det synliga ljuset och UV-strålningen är de delar av spektrat som är mest intressanta vad det gäller belysningen i terrarium. IR-strålning används framförallt som värmekälla i terrarium.
Det är viktigt att tänka på hur man placerar elektrisk utrustning i ett terrarium. För att förhindra att djuren gör sig illa eller bränner sig på lampor är det säkrast att placera lysrörsramper, spotlights och värmelampor utanför terrariet. Det är också viktigt att det finns några platser i terrariet som är skuggiga.
UV-strålning: UV-strålning delas upp i tre olika typer. UVA-strålning är det som gör oss människor solbrända. För reptiler har det framförallt en stimulerade effekt på aptiten. För reptilernas välbefinnande är det därför viktigt med UVA. UVB-strålning behövs för att både människor och reptiler ska kunna bilda det livsviktiga vitaminet D3 i huden. Vitamin D3 behövs för att reptilerna ska kunna tillgodogöra sig kalcium, som i sin tur behövs för att skelettet ska byggas upp normalt. Kalcium tillförs fodret i form av kalk. UVC-strålning är varken nyttig för människor eller reptiler. Merparten av UVC hindras från att nå marken av ozonlagret.
För att reptiler ska må bra och trivas i ett terrarium är det därför viktigt att man ser till att de förutom vanligt dagsljus också får tillgång till UVA- och UVB-strålning. Enklaste sättet att uppnå detta är att förse terrariet med en dubbelramp. Ett lysrör bör vara ett dagsljusrör (Lumilux 11 eller Universalvit 25) och det andra lysröret kan då vara ett UV-rör (Repti Glo UVB ellerBlack Light).

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar