Utrymmestabeller

Utrymmestabeller enligt Jordbruksverket

Mått och dimensioner

Burfåglar

Fågelns längd (cm) *
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per fågel vid grupphållning (m2) **
Längsta sidan skall vara minst (m)
Minsta höjd (m)
upp till 15
0,31
0,03
0,7
0,6
16-20
0,31
0,04
0,7
0,6
21-25
0,45
0,055
0,9
0,6
26-25
0,84
0,1
1,2
0,8
36-45
1,44
0,6
1,6
1,0
46-55
2,2
1,0
2,0
1,2
56-65
3,12
1,5
2,4
1,5
66-75
4,2
2,0
2,8
1,8
mer än 75
6,5
3,0
3,6
1,8

* Mätt från näbbspets till stjärtspets.
** Vid häckning räknas endast föräldrarfåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Kaniner

Rasstorlek (kg)
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per djur vid grupphållning (m2)
Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m2)
Minsta mått på kortaste sidan (m)
Minsta höjd (m)
<3 kg
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
3-5 kg
0,7
0,35
0,7
0,6
0,6
>5 kg
0,9
0,45
0,9
0,7
0,7

Utrymme i bohåla för avelshona med kull

Rasstorlek vikt per vuxen hona (kg)
Minsta längd (cm)
Minsta bredd (cm)
Minsta höjd
<3 kg
35
28
20
3-5 kg
40
30
25
>5
45
35
30

Gnagare

Djurart/ arter
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per djur vid grupphållning (m2)
Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m2)
Minsta mått på kortaste sidan (m)
Minsta höjd (m)
Marsvin
0,3
0,15
0,25
0,4
0,25
Guldhamster
0,12
0,15 ¹)
0,25
0,2
Dvärghamstrar
0,09
0,045
0,045
0,2
0,2
Chichilla
0,4
0,2
0,3
0,4
1,0
Degu
0,3
0,15
0,2
0,4
0,4
Brun råtta
0,18
0,06
0,08
0,3
0,3
Gerbil
0,12
0,06
0,15
0,25
0,2
Husmus
0,09
0,018
0,0275
0,2
0,2
Gräsmus
0,09
0,03
0,075
0,2
0,2

* Vuxna Guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta för ensam avelshona med kull

Utrymme i bohåla för avelshona med kull

Rasstorlek vikt per vuxen hona (kg)
Minsta längd (cm)
Minsta bredd (cm)
Minsta höjd
Guldhamster
15
15
10
Dvärghamstrar
14
11
10
Chinchilla
30
25
20
Degu
20
15
13

Ödlor

Träd- och Klipplevande arter

Ödlans längd (cm)*
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning (m2)
Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 15
0,06
0,0075
0,03
0,25
16-20
0,12
0,015
0,06
0,35
21-30
0,25
0,03
0,12
0,5
31-40
0,50
0,6
0,25
0,7
41-50
0,81
0,15
0,4
0,9
51-75
1,50
0,3
0,75
1,2
76-100
2,10
0,5
1,0
1,4
101-125
2,50
1,25
1,25
1,6
126-150
3,0
1,5
1,5
1,7
151-200
4,0
2,0
2,0
1,8

* Mätt från nosspets till svansspets

Marklevande arter

Ödlans längd (cm)*
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning (m2)
Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 15
0,06
0,0075
0,03
0,2
10-15
0,09
0,011
0,045
0,2
16-20
0,16
0,02
0,08
0,3
21-30
0,36
0,045
0,15
0,3
31-40
0,64
0,08
0,32
0,4
41-50
0,90
0,15
0,45
0,5
51-75
1,80
0,3
0,9
0,6
76-100
2,50
0,6
1,25
0,75
101-125
3,00
1,00
1,50
0,9
126-150
4,00
2,0
2,00
1,0
151-200
5,00
2,5
2,50
1,0

* Mätt från nosspets till svansspets

Groddjur

Träd- och Marklevande arter

djurets längd* salamandrar (cm)
djurets längd* grodor & paddor (cm)
Minsta yta tillåtna (m2)
Minsta yta per djur vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 5
upp till 2,5
0,09
0,01
0,3
6-10
3-5
0,15
0,02
0,3
11-15
5,5-7,5
0,35
0,05
0,4
16-20
8-10
0,40
0,07
0,4
mer än 20
mer än 10
0,50
0,12
0,4

* Mätt från nosspets till svansspets

Halvakvatiska arter

djurets längd* salamandrar (cm)
djurets längd* grodor & paddor (cm)
Minsta yta tillåtna (m2)
Minsta yta per djur vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
Minsta vatten-djup (m)
upp till 10
upp till 5
0,15
0,02
0,2
0,1
11-15
5,5-7,5
0,35
0,05
0,3
0,1
mer än 15
mer än 7,5
0,40
0,07
0,3
0,15
* Mätt från nosspets till svansspets

Helakvatiska arter

djurets längd* salamandrar (cm)
djurets längd* grodor & paddor (cm)
Minsta yta tillåtna (m2)
Minsta yta per djur vid grupphållning (m2)
Minsta vatten-djup (m)
upp till 10
upp till 5
0,09
0,015
0,15
10-15
5,5-7,5
0,15
0,025
0,15
16-20
8-10
0,25
0,04
0,2
21-40
10,5-20
0,50
0,085
0,2
41-60
20,5-30
1,0
0,17
0,3
mer än 60
mer än 30
1,5
0,5
0,3

Ormar

Trädlevande arter

Ormens längd* (cm)
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per orm vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 35
0,03
0,15
0,17
36-40
0,04
0,02
0,2
41-50
0,06
0,03
0,25
51-75
0,12
0,06
0,4
76-100
0,25
0,12
0,5
101-125
0,40
0,20
0,65
126-150
0,55
0,27
0,75
151-175
0,75
0,37
0,85
mer än 175
1,0
0,50
1,0

* Mätt från nosspets till svansspets

Marklevande arter

Ormens längd* (cm)
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per orm vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 30
0,03
0,015
0,1
31-40
0,04
0,02
0,12
41-50
0,06
0,03
0,15
51-75
0,12
0,06
0,2
76-100
0,25
0,12
0,28
101-125
0,43
0,2
0,35
126-150
0,63
0,3
0,45
151-200
1,0
0,5
0,5
201-300
2,15
1,0
0,7
301-400
4,1
2,0
1,0
401-500
6,8
3,4
1,3
mer än 500
9,0
4,5
1,5

* Mätt från nosspets till svansspets

Sköldpaddor

Land- och Sumplevande arter

SkÖlpaddans längd* (cm)
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per skölpadda vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 10
0,12
0,04
0,2
11-15
0,3
0,1
0,25
16-20
0,5
0,16
0,3
21-30
1,1
0,36
0,4
31-40
2,0
0,66
0,5
41-50
4,0
1,33
0,6
mer än 50
8,0
2,6
0,8

* Mätt från nosspets till svansspets

Vattenlevande arter

Skölpaddans längd* (cm)
Minsta tillåtna yta (m2)
Minsta yta per skölpadda vid grupphållning (m2)
Minsta höjd (m)
upp till 5
0,06
0,01
0,1
6-10
0,16
0,03
0,15
11-15
0,35
0,06
0,2
16-20
0,6
0,12
0,3
21-30
1,0
0,2
0,35
31-40
2,0
0,5
0,4

* Mätt från nosspets till svansspets