Utrymmestabeller

Mått och dimensioner

Burfåglar

* Mätt från näbbspets till stjärtspets.
** Vid häckning räknas endast föräldrarfåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Kaniner

Utrymme i bohåla för avelshona med kull

Gnagare

* Vuxna Guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta för ensam avelshona med kull

Utrymme i bohåla för avelshona med kull

Ödlor

Träd- och Klipplevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Marklevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Groddjur

Träd- och Marklevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Halvakvatiska arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Helakvatiska arter

Ormar

Trädlevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Marklevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Sköldpaddor

Land- och Sumplevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets

Vattenlevande arter

* Mätt från nosspets till svansspets