Vattenagam – Skötselråd

Skötselråd

Vattenagam – Skötselråd

Art: Grön Vattenagam (Physignatus cocincinus)
Ursprung: Sydostasien.
Längd: Upp till 90cm.
Kön: Hanen större och kraftigare.
Ålder: 10 år eller mer.
Utrymme: Se utrymmestabeller
Temperatur: 28-30°C.
Inredning: Som bottenmatterial är Repti Bark eller Forest Floor utmärkt. Kvistar som är ungefär lika tjocka som djuren placeras diagonalt i terrariet. Långa korkstycken kan också användas. Vattenagamen badar gärna, så det ska finnas tillgång till en stor vattensamling i terrariet.
Teknik: Värmematta eller värmekabel placeras under bottenmaterialet. Lysrörsramp med UV-rör (Repti Glo UVB eller Black Light) och en spotlight (Repti Spotlight) för att ge Vattenagamen nödvändigt UV-ljus och värme.
Foder: I vilt tillstånd är Vattenagamen huvudsakligen köttätare men äter även växter. Syrsor, mjöl­maskar och musungar är huvudfödan. Grönsaker i olika former, bananer, jordgubbar och melon äts också av de flesta Vattenagamer.
Beteende: Hanarna kan bråka sin emellan varför man helst ska Vattenagamer ensamma, eller en hane tillsammans med några honor.
Hantering: Vattenagamen är en av de ödlor som är lättast att hålla i terrarium. De är oftast mycket lugna, anpassar sig lätt till nya miljöer och kan bli mycket tama.
Hälsa: Rikligt med vitaminer och mineraler (Nekton, Bio-Vite Spray eller T-Rex) är viktigt för att skelettet ska utvecklas normalt.
Böcker: ”Green Water Dragons, Salfin Lizards and Basilisks” (TFH), ”Green Water Dragons” (AVS) och ”Agamid Lizards” (TFH).
Belysning: Belysningen är något som ofta glöms bort när man sätter upp ett terrarium. Man tänker sällan på att ljuset har en stor betydelse för både djurs och växters välbefinnande. För reptiler är ljuset lika viktigt som maten. Ljusspektrat kan delas upp i tre olika kategorier. Det synliga ljuset, lila till rött, som vi människor kan se. Dessutom finns det infrarött ljus, sk IR-strålning, och ultraviolett ljus, sk UV-strålning. Det synliga ljuset och UV-strålningen är de delar av spektrat som är mest intressanta vad det gäller belysningen i terrarium. IR-strålning används framförallt som värmekälla i terrarium.
Det är viktigt att tänka på hur man placerar elektrisk utrustning i ett terrarium. För att förhindra att djuren gör sig illa eller bränner sig på lampor är det säkrast att placera lysrörsramper, spotlights och värmelampor utanför terrariet. Det är också viktigt att det finns några platser i terrariet som är skuggiga.
UV-strålning: UV-strålning delas upp i tre olika typer. UVA-strålning är det som gör oss människor solbrända. För reptiler har det framförallt en stimulerade effekt på aptiten. För reptilernas välbefinnande är det därför viktigt med UVA. UVB-strålning behövs för att både människor och reptiler ska kunna bilda det livsviktiga vitaminet D3 i huden. Vitamin D3 behövs för att reptilerna ska kunna tillgodogöra sig kalcium, som i sin tur behövs för att skelettet ska byggas upp normalt. Kalcium tillförs fodret i form av kalk. UVC-strålning är varken nyttig för människor eller reptiler. Merparten av UVC hindras från att nå marken av ozonlagret.
För att reptiler ska må bra och trivas i ett terrarium är det därför viktigt att man ser till att de förutom vanligt dagsljus också får tillgång till UVA- och UVB-strålning. Enklaste sättet att uppnå detta är att förse terrariet med en UV-ljus ramp som man har lysrör i eller långenergi lampor med UV-ljus i.

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar