Vattensköldpadda – Skötselråd

Skötselråd

Vattensköldpadda – Skötselråd

Art: Vattensköldpaddor (Chrysemys, Trachemys, Pseudemys)
Ursprung: Sydöstra USA.
Längd: Upp till 25 cm.
Kön: Hanen har längre klor.
Ålder: 15-25 år.
Utrymme: Se utrymmestabeller
Temperatur: Mellan 25 och 29°C.
Inredning: Landdelen ska utgöras av ungefär 1/3 av terrariets bottenyta, resten ska utgöras av vattendelen. Akvariesand är det bästa bottenmaterialet både till land- och vattendelen. Sköldpaddorna ska lätt kunna ta sig upp från vattendelen till landdelen vilket åstadkoms med rötter och stenar. Vattendjupet ska vara minst lika stort som sköldpaddans längd.
Teknik: En doppvärmare i vattendelen, en lysrörsramp med UV-rör (Repti Glo UVB eller Black Light) och en spotlight (Repti Spotlight) behövs för att ge Vattensköldpaddorna nödvändigt UV-ljus och värme. Ett filter kan användas i vattendelen för att avlägsna skräp och matrester.
Foder: Vattenskölpaddor äter det mesta. Förutom att utfodra med fisk, magert kött och grönsaker finns det även flera torrfoder för Vattensköldpaddor.
Beteende: Vattensköldpaddor kan hållas ensamma eller i grupp. Olika arter bör dock inte blandas.
Hantering: Tänk på att tvätta händerna noga varje gång efter kontakt med vattensköldpaddor eller deras terrarium.
Hälsa: Vattensköldpaddor är mycket tåliga och lättskötta djur. Rikligt med vitaminer och mineraler (Nekton, Bio-Vite Spray eller T-Rex) är viktigt för att skelettet och sköld ska utvecklas normalt.
Böcker: “Red-Eared Sliders”(AVS) och “Hur man sköter sina sköldpaddor”.
Belysning: Belysningen är något som ofta glöms bort när man sätter upp ett terrarium. Man tänker sällan på att ljuset har en stor betydelse för både djurs och växters välbefinnande. För reptiler är ljuset lika viktigt som maten. Ljusspektrat kan delas upp i tre olika kategorier. Det synliga ljuset, lila till rött, som vi människor kan se. Dessutom finns det infrarött ljus, sk IR-strålning, och ultraviolett ljus, sk UV-strålning. Det synliga ljuset och UV-strålningen är de delar av spektrat som är mest intressanta vad det gäller belysningen i terrarium. IR-strålning används framförallt som värmekälla i terrarium.
Det är viktigt att tänka på hur man placerar elektrisk utrustning i ett terrarium. För att förhindra att djuren gör sig illa eller bränner sig på lampor är det säkrast att placera lysrörsramper, spotlights och värmelampor utanför terrariet. Det är också viktigt att det finns några platser i terrariet som är skuggiga.
UV-strålning: UV-strålning delas upp i tre olika typer. UVA-strålning är det som gör oss människor solbrända. För reptiler har det framförallt en stimulerade effekt på aptiten. För reptilernas välbefinnande är det därför viktigt med UVA. UVB-strålning behövs för att både människor och reptiler ska kunna bilda det livsviktiga vitaminet D3 i huden. Vitamin D3 behövs för att reptilerna ska kunna tillgodogöra sig kalcium, som i sin tur behövs för att skelettet ska byggas upp normalt. Kalcium tillförs fodret i form av kalk. UVC-strålning är varken nyttig för människor eller reptiler. Merparten av UVC hindras från att nå marken av ozonlagret.
För att reptiler ska må bra och trivas i ett terrarium är det därför viktigt att man ser till att de förutom vanligt dagsljus också får tillgång till UVA- och UVB-strålning. Enklaste sättet att uppnå detta är att förse terrariet med en dubbelramp. Ett lysrör bör vara ett dagsljusrör (Lumilux 11 eller Universalvit 25) och det andra lysröret kan då vara ett UV-rör (Repti Glo UVB ellerBlack Light).

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar